kontakt

INSANE SOCIETY RECS.
P.O. Box 18
504 01 Nový Bydžov


e-mail:

objednavky@insanesociety.net – objednávky + další info týkající se distra

trades@insanesociety.net – výměny s dalšíma labelama atd.

barvak@insanesociety.net – ten zbytek

Jiří Barvínský
Dvořákova 152
50352 Skřivany

IČO : 60139528
Nejsem plátce daně.

Bankovní spojení – Mbank:

670100 – 2209413235 / 6210

Obchodní podmínky
 
Práva a povinnosti prodejce

1. Prodejce má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, pokud nebude dohodnuto jinak; v případě platby předem na účet do pěti pracovních dnů od přijetí platby. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámí to prodejce zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

2. Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle zákona č. 367/2000 Sb., prodejce vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do 14 dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodejce nevrací částku za poštovné a balné. V případě zaslání zboží na náklady prodejce bude částka odečtena z ceny zboží.

3. Prodávající se zavazuje osobní údaje které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným třetím osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.


 
Práva a povinnosti nakupujícího

1. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

Nevyzvednutí zásilky – Předmětem uzavírané kupní smlouvy mezi nakupujícím a prodejcem je závazek prodejce dodat nakupujícímu objednané zboží a závazek nakupujícího objednané zboží převzít a zaplatit prodejci dohodnutým způsobem za dohodnutou cenu. V případě nepřevzetí (a nezaplacení v případě dobírky) objednaného zboží, nakupujícím dochází k porušení smlouvy dle obchodniho zákonníku (Občanský zákoník § 544-545, zákona č. 40/1964 Sb.) a prodejci tím vzniká právo na úhradu poštovného a balného, oprávněn požadovat po nakupujícím. V tomto případě si vyhrazujeme právo účtovat částku Kč za poštovné a balné. V případě neuhrazení této částky do 14 dní od návratu zboží zpět, má prodávající právo požadovat po zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,2% denně (za každý započatý den) z dlužné částky.

2. Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

3. V případě, že objednávka nakupujícímu po převzetí nevyhovuje (velikost, barva, atd.), na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu a musí odeslat zásilku do 14 dnů od převzetí zboží zpět. Nejprve nás kontaktujte na barvak@insanesociety.net

4. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na výběr nového vyhovujícího zboží nebo vrácení zaplacené částky bankovním převodem (Vráceny jsou peníze za zboží, bez nákladu za poštovné).

5. Vrácené zboží musí být kompletní, naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje. Ve vrácené zásilce musí být vložena původní faktura, dodací list (kopie) vystavená www.insanesociety.net

6. Vrácené zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijata !!!

_____________________________________________________________

 

Chcete-li zboží reklamovat přečtěte si reklamační podmínky.

Reklamační podmínky

Obecné informace

Záruční lhůta je uvedena u každého zboží na záručním listě, pokud ne, je tato lhůta zákonem stanovena na 2 roky.

Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením neodpovídajícím způsobem. Záruka je také neplatná, pokud na záručním listě bylo změněné, odstraněné nebo nečitelné výrobní číslo,  nebo název zboží.

Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží směrem od zákazníka nese zákazník. V případě kladného vyřízení reklamace je mu zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na náklady www.insanesociety.net.

Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní.

 Postup při reklamaci


1. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně na email info@e-frog.cz V písemném oznámení musí kupující uvést:
  •  Předmět: REKLAMACE + ID objednávky
  •  jméno a příjmení objednatele             
  •  název reklamovaného zboží               
  •  popsat o jaké vady se jedná             

Prodávající mu po obdržení emailu zašle reklamační adresu na kterou kupující reklamované zboží odešle viz. podmínky níže.

2. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury / dodacího listu o koupi zboží v internetovém obchodě www.insanesociety.net.
na zboží jehož vady jsou reklamovány.

3. Reklamované zboží musí být zasláno řádně zabalené proti poškození při přepravě.

4. O reklamaci nás ihned po odeslání informujte emailem: barvak@insanesociety.net.

 

 

Napsat komentář